'; Sertifikati sistema kvaliteta - BPI | Institut za bezbednost i preventivu inženjering
background
Bezbednosni inženjering d.o.o.

Sertifikati

01

02

03

01

02

03

04

05

SERTIFIKATI SISTEMA KVALITETA

U cilju ostvarenja misije, tj. pouzdanog i kvalitetnog pružanja usluga, zadovoljenja potreba naših korisnika i unapređenja poslovanja "Institut za bezbednost i preventivni inženjering" d.o.o, Novi Sad je uspostavio integrisani sistem menadžmenta, koji objedinjuje:

  • SRPS ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom,
  • SRPS ISO 14001 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i
  • SRPS OHSAS 18001 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Poslovna strategija i vizija Instituta zasnovana je na integrisanom sistemu menadžmenta kao moćnog alata za unapređenje poslovanja i uspešnijeg upravljanja procesima.

Politika i ciljevi Instituta su postavljeni tako da podstiču efektivnost i efikasnost sistema, uspešnu realizaciju procesa i usluga i da iniciraju stalno unapređivanje. Preispitivanjem postavljenih ciljeva, korišćenjem dobre poslovne prakse, neprekidnim merenjem učinaka, kao i analizom rizika, teži se ka poslovnom napretku i bezbednom poslovanju u svim oblastima rada.

Sertifikacija prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS OHSAS 18001 ukazuje ne samo na mogućnost Instituta da svojim klijentima obezbedi najkvalitetniji nivo stručnih usluga koje će zadovoljiti njihove zahteve, potrebe krajnjih korisnika i uslove zakonske regulative, već takođe da efikasnom primenom standarda utiče na povećanje vrednosti usluga koje vršimo.

Sertifikati se odnose na sledeće oblasti rada, odnosno usluge iz:

  • Bezbednosti i zdravlja na radu
  • Zaštite od požara
  • Zaštite životne sredine
  • Pregled tehničke dokumentacije, tehnički pregled objekata i stručni nadzor